Español (spanish formal Internacional)Catalan

Qualitat


GAYTEL,SL inculca a tot el seu personal una cultura basada en la satisfacció del client, mantenint una actitud dinàmica, a través d'una millora contínua de la qualitat dels seus productes i serveis. Per a això desenvolupa i manté actualitzat i de forma eficaç un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma en ISO 9001:2008.

 

Aquesta filosofia és assumida per tota l'organització basant-se en els següents principis:

  • Plena satisfacció dels seus clients a través de bones pràctiques professionals i qualitat en el servei.
  • Compromís de millora contínua, innovant i millorant en el desenvolupament i prestació de serveis.
  • Màxima participació i integració de tots els nivells i funcions per a la seva consecució.